Products


Leonova Diamond
Intellinova Parallel EN
Airius Wireless Sensor
Leonova Emerald
VibChecker
BearingChecker
Intellinova Compact
Intellinova Standard
Intellinova Parallel MB
Condmaster Ruby
อุปกรณ์ Accessories
MG4
CMM
DuoTech Accelerometers
Vibration Transducers

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Analyzer

PAT ตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจากหลากหลายแบรนด์ทั่วโลกมานานกว่า 25 ปี อย่าละเลยกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเครื่องจักรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 

หากมีความสนใจอยากซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Analyzer) ที่มีคุณภาพ ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ที่ PAT (P&A Technology) เรามีเครื่องวัดความสั่นสะเทือนและ Shock Pulse จากแบรนด์ SPM (SPM Instrument) ซึ่ง Shock Pulse จะสามารถตรวจสอบสัญญาณความผิดปกติของลูกปืน (Bearing) และ Gearbox ในเครื่องจักรรอบต่ำได้ดีกว่าแค่สัญญาณ Vibration ทั่วไป ทำให้มีเวลาในการวางแผนซ่อมและบำรุงรักษาให้เครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ์พร้อมทำงานในทุกวัน
 

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องมีการวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในโรงงาน?

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้โรงงานส่วนใหญ่ต้องจ่าย ”เงินก้อนใหญ่” ไปกับการบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรหรือซ่อมแซมส่วนอื่นๆ คือโรงงานส่วนใหญ่มักไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน เมื่อมีการปล่อยปละละเลยไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา ก็ยิ่งทำให้นานวันเครื่องจักรก็ยิ่งทรุดโทรมลงไปตามสภาพการใช้งาน 

 

เครื่องจักรหรือมอเตอร์ในอุตสาหกรรมทุกชนิดจะมีความสั่นสะเทือนที่เป็นตัวบ่งบอกสภาพของเครื่องจักร ว่ามีความพร้อมในการทำงานมากน้อยแค่ไหน หากความสั่นสะเทือนที่วัดได้มีค่าที่สูงหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แสดงว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ทำให้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรมีความผิดปกติทันที ดังนั้นเครื่องวัดความสั่นสะเทือนจึงถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ควรมีในทุกโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าวิศวกรซ่อมบำรุงสามารถรู้ต้นตอของปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
 

สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเกิดสั่นสะเทือน?

การสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

  • ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ต่างๆ ของเครื่องจักรเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพ เช่น ลูกปืน บูชเพลา เสื้อลูกปืน ฯลฯ
  • ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรหรือมอเตอร์ลดลง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
  • โครงสร้างของเครื่องจักรมีการสึกหรอ เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

ต้องบอกว่าปัญหาความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ไม่ควรปล่อยให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไข แต่การวิเคราะห์ตรวจสอบค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนี้เปรียบได้กับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของคนเราเช่นกัน ดังนั้นการใช้งานเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำในการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญเพื่อให้มีเวลาในการวางแผนการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างทันเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มากเกินความจำเป็นในระยะยา